นครจังหวัดอุดรธานี เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ | www.prakard.club 

นครจังหวัดอุดรธานี เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่

ลงประกาศเมื่อ 21 มิ.ย. 2560 อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2560 03:25:33 น. เข้าชม 154 ครั้ง

รูปภาพประกาศ

รายละเอียดประกาศ

จังหวัดอุดรธานี เป็นธานีใหญ่ในภาคอาทิตย์ออกเฉลียงทิศอุดรและเป็นสูญสิ้นปฏิบัติการกลุ่มธานีภาคสุริยาออกย้วยเหนือตอนบน 1 ของไทย เหม็นยางอุดรและเป็นแกนกลางกลางเขตลุ่มน้ำโขง เดิมพื้นที่ตรงนี้เป็นบ้านเดื่อหมากแข้งซึ่งมีมานานร่วมสมัยกับมณฑลเวียงจันทน์ แผ่นดินล้านช้าง จังหวัดอุดรธานีได้รับการสถาปนาให้เป็นประเทศสำคัญของหัวนครฝ่ายทิศเหนือดั่งเป็นทางการในสมัยรัชกาลที่ 4 ปี พ.ศ. 2436 โดยพลตรี พระเป็นเจ้าบรมวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงเข้าใจศิลปาคม เกิดจากการรวมกันของหัวพาราฝ่ายนอกเหนือ คือ เมืองกุมภวาปี ภาราหนองหาน เมืองนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน และบ้านเดื่อหมากแข้ง อยู่***งจากกรุงเทพฯ 564 กม. มีเขตแดนราว 11,730 ที่คุมขังกม. (ใกล้เคียง 7,331,438.75 ไร่) วรรณะที่ 4 ของภาคดวงอาทิตย์ออกทแยงนอกเหนือ และยังมีที่อยู่ความศิวิไลซ์ที่เก่าแก่แห่งเพียงผู้เดียวของแว่นแคว้นและของโลกเหม็นยางอุดร มีสภาพภูมิเมืองที่อุดมดีพร้อม บุรีจังหวัดอุดรธานีเคยเป็นที่ตั้งของมณฑลอุดรในสมัยรัตนโกสินทร์ มีขอบเขตดำเนินงานกว้างไกลใหญ่ยิ่งในเมือง ล่าสุดอุดรธานีเป็นศูนย์กลางการการติดต่อสื่อสารทั้งโพยมและทางถนนของภาคสุริยาออกเลี่ยงเหนือ เป็นแกนกลางกลางคณะงานร.และด้านเศรษฐกิจแห่งเพียงผู้เดียวของภาคตะวันออกทแยงทิศอุดรและเขตลุ่มน้ำโขง รวมทั้งมีแกนกลางทระสองทระสุมและวัฒนธรรมภาคพระอาทิตย์ออกทแยงนอกเหนือตอนบนด้วย จากหลักฐานทางพงศาวดารและโบราณคดีพบว่า บริเวณตำแหน่งที่ตั้งที่เป็นจ.จังหวัดอุดรธานีในปัจจุบัน เคยเป็นถิ่นที่อยู่ของคนมาตั้งแต่สมัยก่อนเรื่องเก่าแก่ราว 5,000-7,000 ปี จากหลักฐานการค้นพบที่บ้านเชียง อำเภอหนองหานและภาพเรขาสีบนผนังถ้ำที่อ.บ้านผือ เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นเป็นทำนองดีจนเป็นที่อ่อนข้อเหม็นยางอุดรยึดถือในสังคมทำความเข้าใจเหตุการณ์ในอดีตและโบราณคดีวิทยาระหว่างประเทศว่า ตำบลที่เป็นถิ่นที่อยู่ของมานพก่อนประวัติศาสตร์ที่จ.จังหวัดอุดรธานี มีความศิวิไลซ์ความเติบใหญ่ในเกรดสูง และอาจถ่ายทอดความเติบใหญ่นี้ไปสู่มณฑลจีนก็อาจเป็นได้ โดยเฉพาะแบบยิ่งภาชนะดินเผาสีลายเส้นที่บ้านเชียงนั้นคาดเดาว่าอาจเป็นเครื่องลายครามสีลายเส้นที่เก่ามุทธาของโลก เหม็นยางอุดร หลังจากยุคความเติบโตที่บ้านเชียงแล้ว ตำแหน่งที่ตั้งที่เป็นจังหวัดอุดรธานีก็ยังคงเป็นที่อยู่อยู่อาศัยของคนสืบต่อมาอีกจนจนกระทั่งสมัยตำนานของประเทศไทย นับตั้งแต่สมัยทวารวดีเหม็นยางอุดร (พ.ศ. 1200-1600) สมัยลพบุรี (พ.ศ. 1200-1800) และสมัยกรุงจังหวัดสุโขทัย (พ.ศ. 1800-2000) จากหลักฐานที่พบคือใบเสมาสมัยทวารวดีลพบุรี และภาพเขียนหนังสือปูนบนผนังพระอุโบสถที่ปรักหักพังละแวกทิวเขาภูพาน ใกล้วัดพระพุทธบาทบัวบก อำเภอบ้านผือ แต่ดังนี้ยังไม่บังเกิดหลักฐานชื่อจังหวัดอุดรธานีกำเนิดในวิชาประวัติศาสตร์แต่อย่างใด ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเหม็นยางอุดร ตำแหน่งที่ตั้งที่เป็นเมืองอุดรธานีมีขึ้นในตำนานครั้นเมื่อราวปีจอ พ.ศ. 2117 พระเป็นเจ้ากรุงหงสาวดีได้ทรงกฏเกณฑ์ทัพไทยให้ไปช่วยตีกรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทน์) โดยให้สมเด็จพระมหาธรรมราชากับสมเด็จพระพระราชาอติราชยกทัพไปช่วยรบ แต่เมื่อพหลไทยมาถึงมณฑลหนองบัวลำภูซึ่งเป็นเหม็นยางอุดรเมืองหน้าด่านของประเทศเวียงจันทน์ สมเด็จพระกษัตริย์มหาราชเจ็บไข้ด้วยไข้ไข้ทรพิษจึงยกทัพกลับไม่ต้องรบพุ่งกับเวียงจันทน์ และที่นครหนองบัวลำภูนี่แหละคาดการณ์ว่าเคยเป็นนครที่มีความพัฒนามาตั้งแต่สมัยขอมเรืองอำนาจ ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีนั้น จ.จังหวัดอุดรธานีได้เกี่ยวข้องกับการศึกการสู้รบ กราบทูลคือในระหว่างปี พ.ศ. 2369-2371 ได้เกิดกบฏเจ้าอนุพงศ์ยกทัพเข้ามายึดนครนครราชสีมา ซึ่งมีสามีคือ คุณหญิงโม (ท้าวสุรนารี) พยู่ห์เจ้าอนุวงศ์ได้ถอนทัพกลับมาตั้งรับที่ประเทศหนองบัวลำภู และได้ดื้อกับกองทัพไทยและชาวพาราเหม็นยางอุดรหนองบัวลำภูจนทัพเจ้าอนุพงศ์แตกพ่ายไป จนกว่าในปลายรัชสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมาณปี พ.ศ. 2411 ได้เกิดความลนลานขึ้นในมณฑลจังหวัดอุดรธานี เนื่องมาจากพวกฮ่อซึ่งพหลไทยได้ยกขึ้นไปปราบปรามจนสงบได้ชั่วขณะ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคม ในปี พ.ศ. 2428 รัชสมัยบาทเหม็นยางอุดรสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พวกฮ่อได้รวมตัวก่อการร้ายขัดขืนเสิบสานขึ้นอีกในมณฑลอุดรธานีและฝั่งซ้ายแควโขง และมีกิริยาอาการจะดุเดือดเลือดพล่าน เท้าสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้ากระผม ให้พระผู้เป็นเจ้าบรมวงศ์เธอ ท่านเจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหมื่นชัดศิลปาคม เป็นผู้นำทัพใหญ่ฝ่ายใต้ และเจ้าหมื่นไวยวรนาถเป็นแม่ทัพใหญ่ฝ่ายทิศอุดร ไปกระทำปราบปรามพวกฮ่อ ในเวลานั้นพาราอุดรธานีก็ยังไม่กำเนิดชื่อ พางแต่เกิดชื่อ "บ้านหมากแข้ง" หรือ "บ้านเดื่อหมากแข้ง" ขึ้นตรงต่อภาราหนองคายขึ้นการปกครองกับมณฑลอุดรธานี และกรมหมื่นตระหนักศิลปาคมขุนพลใหญ่ฝ่ายใต้ได้เดินทัพผ่านบ้านหมากแข้งไปกระทำการปราบปรามพวกฮ่อจนสงบ ภายหลังการปราบปรามฮ่อสงบแล้วเหม็นยางอุดร ไทยมีกรณีพิพาทกับประเทศฝรั่งเศส เกี่ยวข้องจากต้นฝรั่งเศลงกลาว เขมร และญวนเป็นอาณานิคม ร้องเรียกว่า "กรณีทุ่มเถียง ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436)" ด้วยพระปรีชาญาณของบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงยอมเสียสละส่วนน้อยเหตุด้วยรักษาพยาบาลเมืองไว้ จึงทรงสละดินแดนฝั่งซ้ายแควโขงให้แก่ประเทศฝรั่งเศส และตามสนธิสนธิสัญญาที่ทำขึ้นระหว่าง 2 เมือง มีข้อแม้ห้ามเมืองสยามตั้งกองทหารและป้อมป้อมปราการอยู่ในรัศมี 25 กม.ของฝั่งลำน้ำโขง ดังนั้น หน่วยทหารไทยที่ตั้งเหม็นยางอุดรเป็นนิตย์อยู่ที่พาราจังหวัดหนองคาย อันเป็นมณฑลสูญสิ้นกลางของหัวมณฑลหรือมณฑลอุดรธานี ซึ่งมีกรมหมื่นกระจ่างศิลปาคมเป็นข้าราชบริพารใหญ่บรรลุเป้าหมายราชการ จำต้องอพยพเขยิบย้ายลึกเข้ามาจนกระทั่งหมู่บ้านแห่งโดด 2ชื่อบ้านเดื่อหมากแข้ง (ซึ่งเป็นที่ตั้งจ.อุดรธานีประจุบัน) ***งจากฝั่งน้ำโขงกว่า 50 กิโลเมตร ตราบใดทรงดูเห็นว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีจังหวัดชัยภูมิเหมาะสม เนื่องด้วยมีแหล่งน้ำดี เช่น หนองนาเกลือสมุทร (หนองประจักษ์ปัจจุบันนี้) และหนองน้ำอีกหลายแห่งรวมทั้งห้วยหมากแข้งซึ่งเป็นลำห้วยน้ำใสไหลเย็นเหม็นยางอุดร กรมหมื่นตระหนักศิลปาคมทรงสั่งการให้ตั้งศูนย์กลางมณฑลจังหวัดอุดรธานี และตั้งกองทหารขึ้น ณ หมู่บ้านเดื่อหมากแข้ง จึงพอเห็นได้ว่านครอุดรธานีได้ปรากฏขึ้นโดยนึกไม่ถึงเนื่องมาจากสาเหตุทางด้านความกระชับและการนครระหว่างรัฐ อีกทั้งเหตุผลทางการค้า การการติดต่อสื่อสารในอดีต ทำนองไรก็ตามคำว่า "อุดร" มาเกิดในชื่อเมืองครั้นเมื่อใกล้เคียงปี พ.ศ. 2450 (พิธีตั้งมณฑลจังหวัดอุดรธานี 1 เมษายน ร.ศ. 127 พ.ศ. 2450 โดยพระยาศรีสุริยราช วรานุวัตร "โพธิ์ เนติต้นโพ") ตีนสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีแนวทางพระบรมราชวโรงการให้จัดตั้งภาราอุดรธานีขึ้นที่บ้านหมากแข้ง เป็นหายกลางของมณฑลอุดร โดยตลอด เมือง จังหวัดอุดรธานี ขอนแก่น หนองคาย เลย หนองบัวลำภู บึงกาฬ จังหวัดสกลนคร นครพนม มุกในสมัยนั้น หลังการแปรการปกครองจากแบบแผนสมบูรณาญาอำนาจอันชอบธรรมราชมาเป็นแบบแผนประชาธิปไตย ตราบใดวันที่ 21 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2475 แล้วได้มีการชำระท่าทางการเหม็นยางอุดรดำเนินงานราชการผืนดิน ยกเลิกการบริหารในระบบมณฑลในส่วนภาคยังคงเกินเนื้อๆธานีและอำเภออย่างเดียวมณฑลอุดรจึงถูกยุบเลิกไปเหลือหลอเท่าจังหวัด "อุดรธานี" เท่านั้น อย่างไรก็ตามอุดรธานียังคงมีคณะงานราชการด้านการคุ้มครองของกระทรวงต่าง ๆ ที่จัดตั้งในส่วนภูมิภาคที่แสดงสัณฐานของศูนย์กลางกลางการดูแลในพท.อิสานตอนบน เช่น ที่อยู่อาศัยบริหารงานการทะเบียนราษ ภาค 4 คลังเขต 4 สรรพสามิตเขต 4 ศาล เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรเขต 4 เป็นอาทิ อู่ท่องเตร็ดเตร่ทางธรรมดา[แก้] สวนส่วนรวมหนองแจ่มแจ้ง สวนสาธารณะหนองเข้าใจ อ.ประเทศจังหวัดอุดรธานี ภูฝอยลม อำเภอหนองแสงเหม็นยางอุดร ทะเลบัวแดง,สวนธรรมดา(สวนลิง),วัดถ้ำผาสวรรค์-ลานหินตั้ง-จุดชมวิวผาตากซ่ง-ตะพานหิน-ลานหินงาม3จังหวัดข้างในวนอุทยานคีรีสวนกวาง ตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี เขื่อนกั้นน้ำห้วยหลวง อำเภอนครจังหวัดอุดรธานี สวนกล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์ อำเภอนครจังหวัดอุดรธานี สวนแห่งชาตินายูง-น้ำโสม,ภูหมอกบ่วาย,น้ำตกห้วยป่าชี,น้ำตกห้วยอัอ,น้ำตกตาลโตน,น้ำตกเขาเต่า,น้ำตกยูงทอง,น้ำตกตาดน้อย,น้ำตกชีโป,น้ำตกกลบเลา,น้ำตกฟ้าห้วน,น้ำตกคำพม่า อ.นายูง อ่างเก็บน้ำพาน อ.สร้างคอมเหม็นยางอุดร อุทยานประวัติศาสตร์ภูตีน,น้ำตกตาดน้ำพุ(ต.คำด้วง),อ่างเก็บน้ำห้วยทรายแก้ว อ.บ้านผือ คำชะโนด อำเภอบ้านดุงเหม็นยางอุดร ถ้ำสุมณฑา,ภูผาหัก,น้ำตกสวรรค์ทอง,น้ำตกผาทอง(กลุ่มพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก อำเภอวังสามหมอ) น้ำตกธารงาม,น้ำตกคอยนาง,น้ำตกตาดมะค่า,น้ำตกวังตาดแพ,น้ำตกถ้ำรู,น้ำตกตาดโตน,น้ำตกวังขอนแดง,น้ำตกดังบาล อ.หนองแสง น้ำตกชะโนด,น้ำตกสามเทพ,ถ้ำผาแซง,อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทรงตอนล่าง อ.น้ำโสม วนอุทยานวังสามหมอ-แก่งวังใหญ่,เขื่อนลำพันชาด อำเภอวังสามหมอ น้ำตกนางริน,น้ำตกผาอินแปลง,ถ้ำผาอินแปลง อ.โนนสะอาดเหม็นยางอุดร วนอุทยานคีรีสวนกวาง,อ่างเก็บน้ำลำห้วยทราย,บ่อน้ำผุด,ถ้ำพระ,ถ้ำจ้อง อำเภอโนนสะอาด วนอุทยานภูตีนบัวบก/น้ำตกตาดน้อย,น้ำตกตาดเม็ก,อ่างเก็บน้ำหัวยทราย(หุบเขาขาด) อำเภอบ้านผือ สวนแห่งชาติภูผายา,น้ำตกวังขนุน,ถ้ำราศีสิงห์ อ.กุดจับ อ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่า,อ่างเก็บวจีหมากคุณ,ภูลาดช่อฟ้า,น้ำตกห้วยหลีผี,น้ำตกหินตั้ง,น้ำตกตาดโตน(บ้านผาราชสีห์) อ.หนองวัวซอ อ่างเก็บน้ำถ้ำกกดู่/ถ้ำกกดู่(คณะป้องกันสวนแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำที่ภก.4อำเภอหนองแสงและที่ภก.5ถ้ำกกดู่ อ.หนองวัวซอ) ถ้ำงูซวง,น้ำตก2ชั้น อำเภอหนองวัวซอเหม็นยางอุดร โฮมสเตย์หมู่บ้านคีรีวงกต-ทะเลหมอก-น้ำตกห้วยช้างพลาย,น้ำตกห้วยพาง,น้ำตกตาดโตน อ.นายูง เทือกเขาภูผาแดง(น้ำตกซำหินหงษ์,น้ำตกซำม่วง,ผาจันได,ผาคู่ควง,รอยพระพุทธบาทผาแดง,ลานหินแตก-หลุมเงิน,อ่างเก็บน้ำร่องป่าม่วย)อ.บ้านผือ แก่งหินฮอมน้ำตก,แก่งมนน้อย อำเภอวังสามหมอ ถิ่นท่องเดินทางทางเหตุการณ์ในอดีตและโบราณคดี[แก้] ที่อยู่มรดกโลกบ้านเชียงเหม็นยางอุดร ศาลหลักเมืองบุรีจังหวัดอุดรธานี อนุสาวรีย์กรมหลวงเข้าใจศิลปาคม อำเภอนครจังหวัดอุดรธานี อู่มรดกโลกบ้านเชียง อำเภอหนองหาน รอยเท้าหลังเต่า อำเภอหนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดพระพุทธบาทบัวบาน อำเภอบ้านผือ วัดพระพุทธบาทต้นบัวบก อำเภอบ้านผือ วัดป่าภูก้อน อำเภอนายูง ศาลหลักมณฑลบุรีจังหวัดอุดรธานี ศาลเจ้าปู่ย่าจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมือง วัดพระมัชฌิมาวาส อำเภอประเทศอุดรธานี คำชะโนด/ศาลเจ้าปู่ศรีสุทโธ,อุตสาหกรรมเกลือทะเลสินเธาว์ อ.บ้านดุง วัดพระแท่นบ้านแดง (หลวงปู่พิบูลย์ )อำเภอพิบูลย์ดูแล ถ้ำราชสีห์ อ.กุดจับ วัดถ้ำสหาย อำเภอหนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดป่าภูย่าอู่ อ.บ้านผือ วัดนาคาเทวี บ้านนอกข่า อำเภอเมือง วัดถ้ำสุมณฑาภาวนา อำเภอวังสามหมอ วัดผาน้ำทิพย์ อ.วังสามหมอเหม็นยางอุดร วัดป่าศรีคุณาราม อ.***่แก้วเหม็นยางอุดร วัดป่าภูหินร้อยก้อน อำเภอหนองแสง วัดถ้ำเพียอินทร์ อ.หนองแสง วัดถ้ำเต่า อำเภอหนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดดอยนางหงษ์ อำเภอวังสามหมอ วัดป่านาคำน้อย หลวงพ่ออินทร์ถวาย อำเภอนายูง วัดป่าภูฆ้องกระแต/บรรณพตวนาราม(หลวงปู่บุญนาค อุตตโม ลูกศิษย์หลวงปู่มั่น) อ.ศรีธาตุ วัดภูทองเทพนิมิตร(หลวงพ่อทันอกทันใจ) อ.หนองแสง วัดเขาช่องชาด อำเภอหนองวัวซอเหม็นยางอุดร ถิ่นเรื่องเก่าแก่โฮจิมินห์ อ.มณฑลอุดรธานี ปรางค์***่แก้ว อ.***่แก้วเหม็นยางอุดร วัดรอยเท้าบัวขาว(วัดภูตีน)อำเภอหนองวัวซอ วัดเทพสิงหาร(หลวงปู่เครื่องมือ ธรรมจาโร)อ.นายูง วัดป่าภูทอง(หลวงปู่คูณ สุเมโร)อำเภอบ้านผือ วัดป่านาคูณ(หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ)อำเภอบ้านผือ วัดภูหินดัง(หลวงพ่อมหายัน ฉินนาลโย)อำเภอบ้านผือ วัดภูสังโฆ/วัดภูสังโฆญาณวิจริงโสภณ(หลวงพ่อวันชัย วิจิตโต ศิษยานุศิษย์เอกหลวงตามหาบัว)อำเภอหนองวัวซอ แหล่งท่องท่องเที่ยวศิลปประเพณีนิยมแบบแผนและกิจกรรม[แก้] งานสังเวยบูชากรมหลวงเข้าใจ อ.ประเทศ ณ มณฑลอนุสาวรีย์กรมหลวงฯ ทุกวันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเหม็นยางอุดร งานสักการะเสาหลักพารา มกราคม ของทุกปี งานสังเวยบูชาศาลเทพาดูแล มกราคม ของทุกปี งานนมัสการรอยพระบาทต้นบัวบก อ.บ้านผือ จัดเขตวัดพุทธบากบัวบก ในวันขึ้น 13–15 ค่ำ ดวงจันทร์ 3 ของทุกปี งานถนนเครื่องกิน วันสงกรานต์นครจังหวัดอุดรธานี อ.ประเทศจังหวัดอุดรธานี จัดในช่วงวันสงกรานต์ของทุกปี ระหว่างวันที่ 10–16 เดือนที่ 4ของทุกปี เขตสวนสาธารณะหนองชัด และถนนเทศาเหม็นยางอุดร งานแบบแผนบุญไฟพะเนียงล้าน บ้านธาตุ อ.เพ็ญ จัดขึ้นวันที่ 15 ค่ำ จันทร์ 6 งานบุญบั้งไฟกือ(บั้งไฟ10ล้าน)ชื่องาน ดูศิลปถิ่นภูไทเอ้ประทัดใหญ่วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จัดอาณาเขตสวนสาธารณะหนองแวงโคก ในวันที่20-25 พฤษภาคมของทุกปี งานยกขึ้นอ.วังสามหมอ ฮีตฮอยศิลป์ถิ่นภูไทพงศาวดารความรักท้าวเฮ้ากับนางคำบาง จัดละแวกลานภารกิจจัดการอำเภอวังสามหมอ จัดขึ้นวันที่ 8 มกราคม ของทุกปี งานประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน อำเภอกุมภวาปี ช่วงออกวรุณของทุกปี งานเทศกาลโคมลม อำเภอพิบูลย์รักษ์ ในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี งานการฉลองโฮมพาแลง แดนผ้าหมี่ขิดบุรีอุดรธานี อำเภอนครอุดรธานี จัดระหว่างวันที่ 1–15 ธันวาคมของทุกปี งานฉลองเจ้าปู่ เจ้าย่า อำเภอพาราจังหวัดอุดรธานี จัดทุกวันที่ 5 เดือนธันวาคม ของทุกปี งานรำสักการะเจ้าปู่ศรีสุทโธ วันขึ้นปีใหม่ ศาลหลักพาราอำเภอบ้านดุง จัดระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม – 2 มกราคมของทุกปี งานแบบแผนบุญพลุคำชะโนด คำชะโนด อ.บ้านดุง บ้านไทพวน ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหานเหม็นยางอุดร แหล่งจัดจำหน่ายผ้าพื้นนคร บ้านนอกข่า ตำบลนาข่า อำเภอพาราอุดรธานี งานทุ่งศรีภารา งานกาชาด จังหวัดจังหวัดอุดรธานี ณ สนามทุ่งศรีเมือง จัดระหว่างวันที่ 1–15 ธันวาคมของทุกปี เส้นทางเกี่ยวการท่องเที่ยวกับเมืองใกล้ใกล้[แก้] อุดรธานี-หนองบัวลำภู-เลยวัดป่าบ้านตาด-วัดถ้ำกลองเพล-อนุสาวรีย์สมเด็จพระกษัตริย์-ถ้ำเอราวัณ-ภูกระดึง หรือภูหลวง-ภูเรือ-แก่งคุดคู้ จังหวัดอุดรธานี-หาดโขงแก่งโขงสวนเรื่องเก่าแก่ภูพระบาท-วัดป่าภูก้อน-วัดป่าบ้านเพิ่มให้-หาดหนังสือ-แก่งงอตัว-น้ำตกตาดหมอก-น้ำตกธารทอง อุดรธานี-หนองคายวัดพระธาตุบังพวน-วัดพระธาตุองค์ตื้อ-เวียงคุก-สะพานสันถวไมตรี-ท่าเสด็จ-ศาลาแก้ว***่ จังหวัดอุดรธานี-หนองบัวลำภู-ขอนแก่นวัดถ้ำกลองเพล-อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ-คันนาอุบลรัตน์-วัดพระพุทธบาทภูพานคำ-วัดพระธาตุขามแก่น-น้ำตกธารงาม อุดรธานี-จังหวัดสกลนครบ่อสร้างเ***-บ้านเชียง-วัดป่าอุดมสมพร-วัดถ้ำขาม-หนองหาน-วัดพระธาตุเชิงชุม-วัดป่าสุทธาวาส-พระทำเนียบภูพานราชนิเวศ-น้ำตกความรอบรู้หรรษา-วัดถ้ำสุมณฑา-ทำนบน้ำอูน อุดรธานี-กาฬสินธุ์วัดป่าบ้านตาด-วัดมหาธาตุสถูปเจดีย์ดอนแก้ว-วัดป่าแมว-วนอุทยานวังสามหมอ-ทำนบลำพันชาด-วนอุทยานภูพระ-คันนาลำปาว-สวนสะออน-ไดโนเสาสหัสขันธ์-บ้านโพนแพรวาเหม็นยางอุดร สวนส่วนกลาง/สวนวิชาพฤกษศาสตร์[แก้] 1. สวนสาธารณะหนองเข้าใจศิลปาคม ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ มีมาตั้งแต่ก่อนตั้งพาราอุดรธานี เดิม***่เรียกว่า หนองนาโซเดียมคลอไรด์ ตั้งอยู่ทางทิศสุริยาตกของตัว พาราเพราะเป็นเกียรติแก่พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงเข้าใจศิลปาคม ผู้ทรงก่อตั้งพาราอุดรธานี ในปี พ.ศ. 2530 เทศบาลพาราจังหวัดอุดรธานีได้กระทำชำระหนองตระหนักขึ้นใหม่ เหตุด้วยถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกี่ยวเนื่องในวโรกาสทรงเติบใหญ่พระชนมพิรุณครบ 5 รอบ โดยบริเวณตัวเกาะกลางน้ำได้จัดทำสวนกระหย่อม ปลูกไม้ผกาปลำดับขั้นหลายชนิดสวยมาก ทำตะพานผนึกระหว่างเกาะ มีน้ำพุ หอโมง และสวนเด็กเล่น แต่ละวันจะมีชาวเมืองไปพักผ่อนและออกศักดากายเป็นส่วนแบ่งมาก ทางด้านทิศพระอาทิตย์ตกเฉียงทิศอุดรจะมีพระทำเนียบหนองเข้าใจซึ่งเคยเป็นที่ตอกตราของตีนสมเด็จพระเป็นเจ้าอยู่หัวแผ่นดินประจุบัน เหม็นยางอุดร 2. สวนหลวงหนองสิม เป็นสวนสาธารณะในย่านชุมชนที่จะให้บริการแก่ชาวเมืองเพราะว่าเป็นสถานที่ใช้ในการออกเขี้ยวเล็บกาย พักผ่อน ซึ้งชั้นในได้มีการจัดพท.เพราะด้วยทำกิจกรรมต่าง ๆ เหม็นยางอุดร 3. สวนหลวงสระบัว เป็นสวนส่วนกลางเพราะด้วยใช้ออกศักดากายจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ประชาชนในพื้นที่ได้เป็นสถานที่พบปะพูดคุยกัน สวนหลวงสระบัวตั้วอยู่ภายในเขตอ.มณฑลจังหวัดอุดรธานี ด้านในจัดเป็นสวนหย่อมปลูกไม้ใหญ่ประดับไว้วิธีสวยงาม อีกทั้งยังมีการจัดแสดงน้ำพุให้ได้ชมกันอีกด้วย และรอบสวนส่วนรวมหนองบัวยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์์ปกติบุรีอุดรธานีตั้งอยู่ด้วย นั่นก็คือ ศาลเจ้าปู่ย่า จ.อุดรธานี 4.สวนพฤกษศาสตร์ สวนรวมพรรณไม้ป่า60ฝนมหาราชินี ภาคอาทิตย์ออกเบี่ยงนอกเหนือ สวน[แก้] จังหวัดอุดรธานีเป็นจ.ที่มีทรัพยากรเทพนิรมิตทั้งภูเขาและป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์แบบ เป็น1ใน5จ.(นครราชสีมา-แควมูล-ลำมูลบน-ลำตะคอง,จังหวัดชัยภูมิ-น้ำชี-สายน้ำพรหม-ลำธารเชิญ,เลย-ห้วงน้ำเลย-ลำธารพอง-น้ำเหือง,จังหวัดอุดรธานี-น้ำการศึก-แม่น้ำปาว-ลำธารห้วยหลวง,สกลนคร-ห้วงน้ำศึกสงคราม-ลำธารายนต์ง-สายธารก่ำ) ที่เป็นที่อยู่ต้นน้ำลำธารน้ำที่เอ้ของภาคตะวันออกเลี่ยงทิศเหนือ มีสวน/วนอุทยาน/เขตห้ามล่าผู้มีชีวิตป่าที่สำคัญแบบนี้เหม็นยางอุดร สวนแห่งชาตินายูง-น้ำโสม ที่กระทำอุทยานฯตั้งอยู่ที่บ้านแวววาว ตำบลนายูง อ.นายูง จังหวัดอุดรธานี(จังหวัดอุดรธานี-เลย-จังหวัดหนองคาย) อุทยานธารงาม-ภูฝอยลม ที่ทำการโครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ภูฝอยลมตั้งอยู่ที่อำเภอหนองแสง(กรมสวนแห่งชาติคนป่าและพันธุ์พืชจัดเตรียมข่าวเป็นสวนแห่งชาติภูฝอยลม) อุทยานแห่งชาติภูผายา ที่กระทำการสวนฯตั้งอยู่ที่ภูหินจอมธาตุบ้านห้วยยางคำ ตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จ.จังหวัดอุดรธานี (ผนวกรวม วนอุทยานภูผาแดง อ.บ้านผือ อุดรธานี,วนอุทยานภูหินจอมธาตุ อ.กุดจับ อุดรธานี,ภูผาเวียง-ภูแปลก-ภูผา***ก-ภูผายา หนองบัวลำภู) สวนแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ(หนองบัวลำภู,จังหวัดอุดรธานี,ขอนแก่น) ที่ทำอุทยานฯตั้งอยู่ที่บ้านท่าศิลา ตำบลบ้านค้อ อ.โนนสัง ธานีหนองบัวลำภู มีกลุ่มปกป้องอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำที่ภก.4และภก.5ตั้งอยู่ที่บุรีอุดรธานี อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก(สกลนคร,จังหวัดอุดรธานี,จังหวัดกาฬสินธุ์) ที่กระทำสวนฯตั้งอยู่ที่บ้านท่าวัด ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว เมืองสกลนคร มีหน่วยดูแลอุทยานฯตั้งอยู่ที่ภูผาหักอำเภอวังสามหมอเมืองอุดรธานี วนอุทยานวังสามหมอ ที่กระทำวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลหนองกุ้งทับม้า อ.วังสามหมอ เมืองจังหวัดอุดรธานี วนอุทยานพนมสวนกวาง ที่กระทำวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลทมนางาม อ.โนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี วนอุทยานน้ำตกคอยนาง ที่ทำการวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลหนองแสง อำเภอหนองแสง ธานีอุดรธานี วนอุทยานภูบาทต้นบัวบก ที่กระทำวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลภาราพาน อำเภอบ้านผือ เมืองอุดรธธานี เขตห้ามล่าคนป่าหนองหัวคู ที่กระทำการเขตห้ามล่าคนป่าฯตั้งอยู่ที่อำเภอมณฑล ธานีจังหวัดอุดรธานี เขตห้ามล่าปราณีป่าหนองหานกุมภวาปี ที่ทำเขตห้ามล่าคนป่าฯตั้งอยู่ที่อ.กุมภวาปี เมืองอุดรธานี เขตห้ามล่าผู้มีชีวิตป่าลำปาว ที่กระทำเขตห้ามล่าสัตว์ป่าฯตั้งอยู่ที่แถวแหลมโนนวิเศษ ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ เมืองกาฬสินธุ์(ถ้วนทั่วพท.อ.สหัสขันธ์,ท่าคันโท,หนองกุงศรี ธานีกาฬสินธุ์และตำแหน่งที่ตั้งอำเภอศรีธาตุ,วังสามหมอ บุรีอุดรธานี) แหล่งท่องเตร็ดเตร่ล่องแพที่สำคัญ[แก้] ล่องแพอ่างน้ำพาน อำเภอสร้างคอม(ปิดท่องเที่ยวดวงจันทร์มิถุนายน-เดือนกรกฎาคมทุกปีเพื่อให้บูรณะระบบนิเวศน์) ล่องแพอ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่า อ.หนองวัวซอ ล่องแพหนองปะโค อำเภอกุมภวาปี ล่องแพคันดินลำพันชาด/วังใหญ่ อำเภอวังสามหมอ ล่องแพคันนาห้วยหลวง อ.เมืองอุดรธานี สถานที่เด่นทางเหตุการณ์ในอดีต/พิพิธภัณฑ์[แก้] สวนพงศาวดารภูบาท ที่ทำการสวนฯตั้งอยู่ที่ภูเท้าอำเภอบ้านผือ พิพิธภัณฑสถานสถานแห่งชาติบ้านเชียง อ.หนองหาน พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี อ.ประเทศ พิพิธภัณฑสถานพื้นบ้านไทพวนบ้านเชียง อำเภอหนองหาน พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงปู่เป็นประกาย โอภาโส วัดป่าศรีอุดมรัตนาราม อำเภอโนนสะอาด พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงพ่อทูล ขิปุปปญโญ วัดป่าบ้านค้อ อ.บ้านผือ พิพิธภัณฑ์/สถูปหลวงปู่ถิร ฐิตธมโม วัดป่าบ้านจิก/ทิพยรัฐนิมิตร อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี พิพิธภัณฑสถาน/สถูปเจดีย์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโณ วัดป่าบ้านตาด อ.พาราอุดรธานี พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงปู่พระจันทร์ศรี จนททีโป วัดโพธิสมภรณ์ อำเภอประเทศจังหวัดอุดรธานี พิพิธภัณฑสถาน/สถูปเจดีย์หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ วัดป่านิโครธาราม อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงพ่อคำพอง ติสุโส วัดถ้ำกกดู่ อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/สถูปหลวงปู่บัว สิริปุณโณ วัดป่าหนองแซง อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/เจดีย์หลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร วัดป่ามวลชนชุมพลวิวัฒน์ราม อ.เมืองอุดรธานี พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงปู่มี ปมุตโต วัดดอยเทพนิมิตร/ถ้ำเกีย อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงปู่พรหม จิรปุญโญ วัดประสิทธิ์ธรรม อำเภอบ้านดุง พิพิธภัณฑ์/เจดีย์หลวงปู่อุ่น ชาคโร วัดดอยบันไดทางสวรรค์ อ.หนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงพ่อคำแพง อัตตสันโต วัดป่าบุญญานุสรณ์ อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/เจดีย์หลวงปู่ลี กุสลธโร วัดภูผาแดง/วัดป่าเกษรศีลความดีงามสถูปเจดีย์ อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงปู่บุญดวงจันทร์ กมโล วัดป่าความสงบสุขกาวาส อ.ไชยวาน ที่ศึกษาเล่าเรียนและท่องตะลอนเชิงเหตุการณ์ในอดีตโฮจิมินห์ บ้านหนองฮาง ตำบลเชียงพิณ อ.นครจังหวัดอุดรธานี

แสดงความคิดเห็น

ประกาศอัพเดท

เสริมฮวงจุ้ยกันด้วย บ่อน้ำพุ สระน้ำพุ เสริมฮวงจุ้ย เสริมบารมี เป็นหน้าเป็นตาให้กับบ้านท่าน องค์การของท่านได้เป็นอย่างดี

(โพสต์ฟรี กรุงเทพมหานคร) - อสังหาริมทรัพย์ ? อื่นๆ 3 เม.ย. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 35 ครั้ง

เรารับจัดหา พริตตี้ เอ็มซี นางแบบ พริตตี้ 2 ภาษา พริตตี้ไทย-อังกฤษ พริตตี้ไทย-จีน

(โพสต์ฟรี กรุงเทพมหานคร) - อื่นๆ ? ประชาสัมพันธ์สินค้า 27 มิ.ย. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 6 ครั้ง

อาการชาที่เดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหายนั้น เป็นเสมือนสัญญาณเตือนว่าในระบบร่างกายเริ่มมีปัญหาบางอย่างที่ควรดูแลแต่เนิ่นๆ ก่อนที่จะเกิดอาการที่ร้ายแรง

(โพสต์ฟรี กรุงเทพมหานคร) - เสริมสวย สุขภาพ ? ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 2 เม.ย. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 40 ครั้ง

วิคทอรี่ซายน์ ดีไซน์ จำหน่าย X Stand , Rollup , กรอบโปสเตอร์ , เสาธงญี่ปุ่น , ป้ายกล่องไฟ และอุปกรณ์จัดบูธทุกชนิด

(โพสต์ฟรี นนทบุรี) - เฟอร์นิเจอร์ ? เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่ง 26 ก.พ. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 64 ครั้ง

จำหน่ายและผลิต กระเป๋าผ้าดิบ รูปทรงต่างๆ เช่น ถุงผ้าทรงแบน ถุงผ้าทรงมีก้น ถุงผ้าทรงกล่อง ถุงผ้าหูรูด กระเป๋าเป้ มีเนื้อผ้าให้เลือก

(โพสต์ฟรี กรุงเทพมหานคร) - แฟชั่น เสื้อผ้า ? อื่นๆ 8 ก.พ. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 79 ครั้ง

ขายคอกกั้นเด็ก พีวีซี ราคาถูก มีหลายขนาด หลายแบบ เกรด A ไม่ผิดหวัง ซื้อที่นี่ส่งฟรีทั่วประเทศ มีของพร้อมส่ง

(โพสต์ฟรี กรุงเทพมหานคร) - แม่และเด็ก ? อื่นๆ 22 ต.ค. 2561

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 127 ครั้ง

ขายคอกกั้นเด็ก pvc ราคาถูก สำหรับจำกัดพื้นที่เด็กเล็ก ช่วยหัดยืน และเดิน จัดส่งทั่วประเทศ มีของพร้อมส่ง จัดส่งถึงบ้าน

(โพสต์ฟรี กรุงเทพมหานคร) - แม่และเด็ก ? อื่นๆ 22 ต.ค. 2561

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 120 ครั้ง

เอ็นมิลลับใหม่ ขนาด 1-2 นิ้ว นำเข้าญี่ปุ่น อเมริกา ขายชั่งกิโลละ 600 บ End Mill T:092-446-9900

(โพสต์ฟรี กรุงเทพมหานคร) - อุตสาหกรรม เครื่องจักร ? เครื่องจักร 5 มี.ค. 2561

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 156 ครั้ง

เครื่องพับไฮดรอลิค ขนาด 2.4 เมตร - 63 ตัน ราคาโรงงาน 400000 บ Tel:081-8682788

(โพสต์ฟรี กรุงเทพมหานคร) - อุตสาหกรรม เครื่องจักร ? เครื่องจักร 22 ก.ค. 2560

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 292 ครั้ง

สติกเกอร์ขาวพิมพ์ลวดลาย พิมพ์ลวดลายได้ละเอียด คมชัด

(โพสต์ฟรี กรุงเทพมหานคร) - อุตสาหกรรม เครื่องจักร ? เครื่องจักร 27 มิ.ย. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 0 ครั้ง

ราคา ไม่ระบุ

  • ผู้ลงประกาศ : อุดรธานี
  • ความต้องการ : แนะนำ
  • สภาพสินค้า : ไม่ระบุ
  • วันที่ลงประกาศ : 21 มิ.ย. 2560
  • อัพเดทล่าสุด : 21 มิ.ย. 2560 03:25:33 น.
  • ที่อยู่ : สถานที่ท่องเที่ยว
  • จังหวัด : โพสต์ฟรี อุดรธานี
  • เบอร์โทรศัพท์ : 023432423432
  • Email : udonthani@gmail.com